• Chính sách thanh toán được thỏa thuận theo hợp đồng giữa hai bên dựa trên đơn hàng được kí kết.

  • Liên hệ HOT LINE để được tư vấn chi tiết.